TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoRail

InfoBike

Łódź kupuje kolejne tramwaje. Przetarg na 30 wagonów
InfoTram.pl - Opublikowano: 29.07.2019 09:08:38
Łódź kupuje kolejne tramwaje. Przetarg na 30 wagonów (foto: MPK)

Miasto Łódź, działając przez Zarząd Inwestycji Miejskich, ogłosiło przetarg na dostawę 30 nowoczesnych jednostek dla obsługi linii komunikacyjnych w ramach projektu "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w Łodzi".

Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania:

1) Zadanie 1 - dostawy 30 sztuk fabrycznie nowych (tzn. wyprodukowanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą realizacji dostawy i nie eksploatowanych dotychczas) tramwajów niskopodłogowych (co najmniej 80% niskiej podłogi);

2) Zadanie 2 - dostawa pakietu eksploatacyjno-naprawczego, zgodnie z wykazem i opisem przedmiotu zamówienia;

3) Zadanie 3 - dostawa specjalistycznego wyposażenia.

Każdy z oferowanych tramwajów będzie objęty 36 miesięczną gwarancją oraz rękojmią za wady, bez limitu km, liczoną od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru, z następującymi wyjątkami:

1) perforacja korozyjna dla całej struktury nadwozia, blach poszycia zewnętrznego, oraz poszycia dachu oraz gwarancji na trwałość konstrukcji szkieletu nadwozia: 120 miesięcy gwarancji,

2) zewnętrzne powłoki lakiernicze: 72 miesiące gwarancji.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa 30 sztuk fabrycznie nowych, tzn. wyprodukowanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą realizacji dostawy i nie eksploatowanych, tramwajów niskopodłogowych (co najmniej 80 % niskiej podłogi), przegubowych, z następującymi zastrzeżeniami:

1) wszystkie oferowane wagony tramwajowe muszą być tego samego typu, długości, skonstruowane w ten sam sposób, według tej samej dokumentacji technicznej, przez tego samego producenta, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (w odniesieniu do opisu parametrów wagonów tramwajowych, specjalistycznego wyposażenia obsługowego i pakietu eksploatacyjno-naprawczego) i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (w odniesieniu do opisu systemów pokładowych),

2) Zamawiający nie dopuszcza oferowania rozwiązań prototypowych, niesprawdzonych w seryjnej produkcji, co oznacza, iż Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, przez złożenie stosownego oświadczenia w formularzu ofertowym, że zastosowane zespoły, układy i systemy w oferowanych wagonach tramwajowych są produkowane seryjnie i eksploatowane przez innych Zamawiających,

3) wszystkie dostarczone wagony tramwajowe muszą być gotowe do eksploatacji, tj. przede wszystkim przystosowane do przewozu osób w komunikacji miejskiej oraz posiadać dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu realizacji dostawy, a w szczególności przepisami Prawa o ruchu drogowym, niezbędne do dopuszczenia pojazdów do ruchu (świadectwo homologacji).

Oferty można składać do 29 sierpnia 2019 roku.

Kryteria wyboru stanowią:

Parametry techniczo-użytkowe - Waga: 15

Nazwa: Funkcjonalność wagonu i rozwiązania techniczne - Waga: 25

Cena - Waga: 60.

Wymagane jest doświadczenie. Może startować wykonawca, który wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, dostawy obejmujące co najmniej 15 sztuk fabrycznie nowych, z udziałem minimum 70 % niskiej podłogi, wagonów tramwajowych o długości minimalnej 28 m, z napędem energoelektronicznym prądu przemiennego, w ramach jednego kontraktu lub kilku kontraktów, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przy czym:

Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykazane przez Wykonawcę dostawy objęte są kontraktami:

a) które zostały przez niego zawarte przed trzyletnim okresem, branym pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, jednakże ich realizacja została zakończona w trakcie trzech lat przed upływem terminu składania ofert;

lub (alternatywnie)

b) których realizacja została rozpoczęta i zakończona w trakcie trzyletniego okresu, branego pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, lub (alternatywnie);

c) których realizacja została rozpoczęta w trakcie trzyletniego okresu, branego pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, i trwa w dniu składania ofert, jednakże do upływu wyznaczonego terminu składania ofert na ich podstawie zrealizowano już dostawy, o których mowa powyżej;

lub (alternatywnie)

d) które zostały przez niego zawarte przed trzyletnim okresem, branym pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, i trwają w dniu składania ofert, jednakże do upływu wyznaczonego terminu składania ofert na ich podstawie zrealizowano już dostawy, o których mowa powyżej.

Zamówienie ma zostać zrealizowane do 30 września 2022 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Łódź
przetarg

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....